Gmina Ogrodzieniec znajduje się w środkowo – wschodniej części województwa śląskiego i jednocześnie w południowej części Powiatu Zawierciańskiego, w niedalekiej odległości od trzech głównych aglomeracji Polski południowej: Krakowa (60 km), Katowic (55 km) i Częstochowy (50 km). W odległości 30 km od Ogrodzieńca znajduje się międzynarodowe lotnisko pasażerskie w Katowicach - Pyrzowicach, a w odległości 60 km międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach.
 
Herb Ogrodzieńca
Herb Ogrodzieńca

    Obszar Gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, a jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Gmina charakteryzuje się typowym wyżynnym krajobrazem z lasami, polami oraz licznymi ostańcami skalnymi. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Zamkowa, zwana również Górą Janowskiego, wznosząca się na 515,5 m. nad poziom morza.

    Gmina Ogrodzieniec od zachodu sąsiaduje z gminą Łazy, od północnego - zachodu z miastem Zawiercie, od północy z Gminą Kroczyce, od wschodu z Gminą Pilica, od południa z Gminą Klucze, która należy do Powiatu Olkuskiego w województwie Małopolskim.Powierzchnia Gminy wynosi ogółem 86 km2, z czego blisko połowę zajmują lasy.

    Gminę zamieszkuje 9.632 osoby (stan na 31.12.2005) z czego prawie połowa, a mianowicie 4.547 mieszka w samym Ogrodzieńcu, natomiast pozostałe osoby w dziesięciu sołectwach gminy:

Fugasówka - Markowizna - 838
Giebło - 489
Giebło Kolonia - 235
Gulzów - 283
Kiełkowice - 447
Mokrus - 330
Podzamcze - 1011
Ryczów - 911
Ryczów Kolonia - 327
Żelazko - Śrubarnia - 214