REGULAMIN ZWIEDZANIA

Informacje ogólne


1. Podstawą wejścia na teren zamku / również przedzamcza / jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia, także w przypadku zamiaru dokonania zakupów lub spożycia  posiłku w Karczmie Rycerskiej lub Ogródku Zamkowym.
2. Bilet wstępu /paragon z kasy fiskalnej/ lub zaproszenie należy zachować do kontroli.
3. Do biletu wstępu / paragonu z kasy fiskalnej/ dodawany jest bilet pamiątkowy.
3. Ostatnie wejście na teren zamku możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem zamku.
4. Na pół godziny przed zamknięciem zamku kasy nie prowadzą sprzedaży biletów wstępu.
5. Zwiedzanie zamku trwa ok. 1 godzinę.
6. Godziny otwarcia zamku oraz wystaw czasowych i szczegółowe informacje dotyczące tych miejsc oraz organizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz cen biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do zamku, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej administratora.

Przepisy porządkowe


Na terenie zamku obowiązuje:

 • ruch pieszy,
 • wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach,
 • „Zamek” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 • wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca,
 • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania,
 • wspinania się na mury zamkowe,
 • rozpalania ognisk bez zezwolenia,
 • przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania,
 • wstępu na zamek osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania przez innych turystów, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

Zgody Dyrekcji Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu wymaga:

 • rozpalenie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym,
 • wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren przedzamcza,
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
 • organizowanie akcji reklamowych,
 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu w celach komercyjnych.